Förtroendevalda

Våra förtroendevalda mandatperioden 2011-2015:

Kommunstyrelsen: Malin Severinsson (ledamot)

Kommunfullmäktige: Jean-Daniel Maurin (ledamot), Bodil Cronberg Gordon (ledamot), Lars Unger (ledamot),  Göran Lock (ersättare), Ulla-Britt Ahlqvist (ersättare)

Utbildningsnämnden: Vaike Fors  (ledamot)

Socialnämnden: Barbro Stigsdotter (ersättare)

Miljötillsynsnämnden: Ingvar Gunnarsson (ersättare)

Miljö- och folkhälsoutskottet: Malin Severinsson (ledamot)

Du når oss genom att skicka ett mail till mp@hoganas.se!